Przypadek Okulistyczny – głęboki wrzód rogówki

Kotka egzotyk TAOTAO- długo walczyła z głębokim ubytkiem rogówki. Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem Acellvet przyniosło zadowalający rezultat, już po 10 dniach test fluoresceinowy był negatywny a oko przestało boleć  Jeszcze trochę popracujemy nad przejrzystością rogówki i będzie super.

 

lek. wet. Anna Banaszek
okulista weterynarz